Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2020
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 24.03.2020
  • Datum účinnosti: 01.05.2020

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy