Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2021
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 22.03.2021
  • Datum účinnosti: 01.05.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy