Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 7/2015
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 09.11.2015
  • Datum účinnosti: 01.12.2015

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy