Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 7/2017
  • Sbírka: 6
  • Datum vydání: 30.03.2017
  • Datum účinnosti: 14.04.2017
  • Datum zrušení: 01.04.2018

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol

Přílohy