Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 7/2018
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 17.05.2018
  • Datum účinnosti: 01.06.2018

Název

Obecně závazná vyhláška o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy

Přílohy