Obecně závazná vyhláška č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 8/2013
  • Sbírka: 7
  • Datum vydání: 24.06.2013
  • Datum účinnosti: 01.08.2013

Název

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy