Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 8/2016
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 02.05.2016
  • Datum účinnosti: 01.06.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy