Obecně závazná vyhláška č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 9/2014
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 25.06.2014
  • Datum účinnosti: 01.08.2014

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah