Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 9/2018
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 17.05.2018
  • Datum účinnosti: 11.06.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1988 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy