Obecně závazná vyhláška č. 9/2023

Obecné informace

  • Číslo: 9/2023
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 14.12.2023
  • Datum účinnosti: 01.07.2024

Název

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 9/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy