Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 2/2022

Obecné informace

  • Číslo: 2/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 27.01.2022
  • Datum účinnosti: 01.03.2022

Název

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy