Obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol

Obecné informace

  • Číslo: 17/2016
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 29.11.2016
  • Datum účinnosti: 01.01.2017
  • Datum zrušení: 01.04.2018

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol

Přílohy