rok_1993


Celkový počet: 22
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
22/1993 16.12.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, o čestném občanství hlavního města Prahy a čestných poctách hlavního města Prahy
21/1993 16.12.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, o čestném občanství hlavního města Prahy a čestných poctách hlavního města Prahy
20/1993 16.12.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se doplňuje Statut hl.m. Prahy - II. část
19/1993 16.12.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se doplňuje Statut hl.m. Prahy - II. část
18/1993 16.12.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se doplňuje Statut hl.m. Prahy - II. část
17/1993 25.11.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění Statut hlavního města Prahy - V. část č. 2/1992 Sb. hl.m. Prahy a mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy - VIII. část č. 12/1992 Sb. hl. m. Prahy ve znění vyhlášek č. 5/1993 Sb. hl. m. Prahy a č. 11/1993 Sb. hl.m.Prahy
16/1993 25.11.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích, a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy
15/1993 09.11.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje doplněk územního plánu hl.m.Prahy - veřejně prospěšná stavba trasy městského okruhu na území městské části Praha 5
14/1993 04.11.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy - II. část
13/1993 21.10.1993 Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy - XII. část
Na stránce: