Obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 19/2021
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 17.12.2021
  • Datum účinnosti: 01.01.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu

Přílohy