Obecně závazná vyhláška č. 23/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 23/2020
  • Sbírka: 17
  • Datum vydání: 18.12.2020
  • Datum účinnosti: 01.02.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy