Vyhláška 32/1998 (Portál hlavního města Prahy)

Vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 32/1998
 • Sbírka: 07/1998
 • Datum vydání: 24.09.1998
 • Datum účinnosti: 01.01.1999

Název

Vyhláška hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.9.1998 po projednání s městskými částmivydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 Čl. 1
K ocenění stavebních pozemků1) se podle zvláštního zákona2) vydává pro území hlavního města Prahy cenová mapa stavebních pozemků.
Čl. 2
Cenová mapa stavebních pozemků, která obsahuje část grafickou v rozsahu 132 listů zpracovaných na státní mapě odvozené v měřítku 1:5000 a část textovou, je přílohou této vyhlášky.
 Čl. 3
Cenová mapa stavebních pozemků je k nahlédnutí v Informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy3).
Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


Odkazy:
1) § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2) § 10 zákona č. 151/1997 Sb.

3) Mariánské nám. 2, Praha 1.
 

  

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 24/2004
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb., o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 27/2005
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2008
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 31/2003
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m.Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 39/1999
  Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 32/1998 Sb. hl.m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků
 • 1/2001
  Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 39/1999 Sb. hl. m.Prahy
 • 30/2001
  Obecně závazná vyhláška hl. m.Prahy,, kterou se mění vyhláška hl.m. Prahy č. 32/1998 Sb.hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků
 • 5/2003
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m.Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 18/2007
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 24/2006
  Obecně závazná vhyláška, kterou se měnéí vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků. ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2009
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 1/2011
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 19/2011
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 22/2012
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 20/2013
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 5/2014
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 20/2014
  Obecně závazná vyhláška č. 20/2014 Sb. hl. m. Prahy
 • 12/2015
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 19/2016
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 25/2017
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 9/2018
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1988 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 17/2018
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • 22/2020
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy