Vyhláška 16/2001 (Portál hlavního města Prahy)

Obecně závazná vyhláška č. 16/2001 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 16/2001
  • Sbírka: 12
  • Datum vydání: 28.06.2001
  • Datum účinnosti: 01.01.2002
  • Datum zrušení: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o výši koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.6.2001 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 65/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

U stavebních pozemků se koeficient pro výpočet sazby daně z pozemků pro celé území hlavního města Prahy zvyšuje na 5,0.

§ 2

U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů se koeficient pro výpočet sazby daně ze staveb pro celé území hlavního města Prahy zvyšuje na 5,0.

§ 3

U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže, u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu pro podnikatelskou činnost se stanoví pro celé území hlavního města Prahy koeficient pro výpočet sazby daně ze staveb 1,5.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 10/1997 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

ing. arch. Jan Kasl,v.r.

primátor hlavního města Prahy

 

ing. Petr Švec,v.r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 14/2019
    Obecně závazná vyhláška o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí