Obecně závazná vyhláška č. 16/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 16/2021
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 19.11.2021
  • Datum účinnosti: 01.01.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy