Vyhláška 22/2003

Obecné informace

  • Číslo: 22/2003
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 30.10.2003
  • Datum účinnosti: 01.12.2003

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné  vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Břevnov  2557/142  6408

  Břevnov                        688/1                        7771

  Břevnov                        209                        3850

  Dejvice                        657/2                        2073

  Dejvice                        657/3                        221

  Dejvice                        657/4                        221

  Dejvice                        657/5                        419

  Dejvice                        3207/2                        219

  Liboc                        1059/27                        68

  Liboc                        1059/28                        70

  Liboc                        1059/29                        359

  Liboc                        1059/32                        1213

  Liboc                        1059/33                        508

  Liboc  1059/34  310

  Vokovice                        1281/312                        2914

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Vysočany                        1686/21                        7948

  Vysočany                        1678/8                        3174

  včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN

  Prosek                        640/10                        1884

  Prosek  640/36  692

  Prosek                                                           stavba (garáž) na parc.č. 73

  Vysočany                        415/15                        212

  Vysočany  415/18  32

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které

  nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Strašnice                        3                        1470

  Vršovice                        1033/1                        533

  Vršovice                        1033/10                        19

  Vršovice                        1033/11                        19

  Vršovice                        1033/13                        19

  Vršovice                        1033/15                        19

  Vršovice                        1033/16                        19

  Vršovice                        1033/18                        18

  Vršovice                        1033/23                        20

  Vršovice                        1033/24                        20

  Vršovice                        1033/26                        19

  Vršovice                        1033/28                        19

  Vršovice                        1033/29                        19

  Vršovice                        1033/30                        20

  Záběhlice                        2225/192                        4807

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které

  nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kyje                        2665/218                        934

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které

 nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se za část Praha - Dubeč vkládá nová část Praha 19, která včetně

    nadpisu zní:

 

   „Praha 19

 

    Kbely                        1967/2                        7905

    Kbely                        1967/21                        2449

    včetně staveb bez č.pop. na pozemku parc.č. 1967/21, terénních a sadových úprav a drobné

    architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

6.  V příloze č. 7 části B, se  za část  Praha – Královice vkládá nová část  Praha 18, která

      včetně nadpisu zní:

 

     „ Praha 18

        Letňany                                                                                                           131.223,-

        stavba veřejného  osvětlení  na pozemku  parc.č. 255 v k.ú.  Letňany  v pořizovací

        hodnotě  131.223,- Kč“

 

 

7.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Dolní Počernice  vkládá nová část Praha 20, která

     včetně nadpisu zní:

 

    „Praha 20

     Horní Počernice                                                                                             4.103.530,- Kč

     stavba splaškové a dešťové kanalizace a provizorní vodovodní přípojky v celkové

      pořizovací  hodnotě 4.103.530,- Kč“

 

 

8.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha - Šeberov slova:

 

„Šeberov  stavby veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem                        3,632.515,- Kč

  nahrazují slovy:

 

„Šeberov  stavby veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem                        3,809.930,- Kč“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2003.

 

 

 

 

MUDr. Pavel B é m ,  v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy