Vyhláška 2/2003

Obecné informace

  • Číslo: 2/2003
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 23.01.2003
  • Datum účinnosti: 01.03.2003

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 1. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                               Čl. I.

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m.  Prahy a obecně závazné vyhlášky č.1/2003 Sb. hl.m. Prahy,  se mění takto:

 

1. V příloze č. 2 se položka č. 71 zrušuje.

Dosavadní položky č. 72 až 82 se označují jako položky č. 71 až 81.

 

2. V příloze č. 2 se za položku č. 78 vkládá nová položka č. 79, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

79.

zákon č. 117/2001 Sb.

3

možnost konat veřejné sbírky jako obec

 

Dosavadní položky č. 79 až 81 se označují jako položky č. 80 až 82.

 

3. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 10 vkládá nová položka č. 11, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

11.

zákon č. 565/1990 Sb.

14 odst. 3

řízení o místních poplatcích v rozsahu stanoveném vyhláškami o místních poplatcích

 

Dosavadní položky č. 11 až 112 se označují jako položky č. 12 až 113.

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Michle

  objekt technické vybavenosti bez č.pop. na parc.č. 310/19

  Krč                        3142/5                        171

  Krč                        3142/6                        816

  Krč                        3145/5                        239

  Krč                        3145/6                        273

  Krč                        3145/7                        3

  Krč                        3145/8                        80

  Krč                        3145/9                        274

  Krč                        3146/5                        146

  Krč                        3147/3                        288

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

  Podolí            211                        144

  Podolí            208/12                        6

  včetně terénních úprav“

                       

5. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Košíře                        1935/88                        461

   Košíře                        1935/89                        453

   Košíře                        1935/93                        463

   Košíře                        1935/95                        451                 

   Smíchov                        954/2                        200

   Smíchov                        954/5                        68

   Smíchov                        954/6                        45

   včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

   Smíchov                        205/1                        1294

   včetně terénních úprav“

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 6  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Veleslavín                        180/1                        840

  Veleslavín                        180/6                        639

  včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury“

 

7. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vršovice

  objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemcích parc.č. 5/2, 16, 17 v k.ú.

  Vršovice

  Vršovice

   objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemcích parc.č. 5/3, 13 v k.ú.

   Vršovice

   Vršovice                        13                        27

   Vršovice                        16                        70

   Vršovice                        17                        20

   Vršovice                        2472/3                        9020

   Vršovice                        889/1                        8737

    včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury“

 

8. V příloze č. 7 části A se za části Praha - Vinoř doplňuje nová část Praha - Zbraslav, která

    včetně nadpisu zní:

 

  „Praha - Zbraslav

    Zbraslav                        1523/1                        2061

    Zbraslav                        1523/2                        763

    včetně staveb bez č.pop. a terénních úprav“

 

9. V příloze č. 7 části A se v části věci svěřené z vlastnictví  hlavního města Prahy - kašny,

    veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny na konci doplňuje tento výčet:

 

  „veřejná studna                   Praha 3                 Žižkov                    2687

    veřejná studna                   Praha 3                 Žižkov                    487/1

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    3090

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    4419

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    3107

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    1016

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    3539/1

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    4411

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    2940/1

    veřejná studna                   Praha 3                        Vinohrady              4273

    Daniel Adam z 

    Veleslavína        Praha 6                    Veleslavín                   180/6“

 10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

  „Krč                        1246                        8521                        350

    včetně terénních úprav“

 11.  V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 „Hrdlořezy                        43                                  1727                       300

   Střížkov                        846                                5389                       373

  včetně terénních úprav“

 12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 „Chodov                                                                                                         252.261,40

  stavba výdechu vzduchotechniky odbočky kolektoru na parc.č. 397/105 v pořizovací

  hodnotě 252.261,40 Kč“

 13. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        4359/18                        1397                        3114

  Modřany                        385                        118                        1478

  Modřany                        386/1                        359                 

  Modřany                        386/2                        203

  Modřany                        386/3                        12

včetně stavby bez č.pop.,  terénních a sadových úprav“

 14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet: 

„Šeberov                 stavby veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem                        3,632.515,- Kč“

 

Čl. II 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2003.

 

MUDr. Pavel B é m, v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k,  v .r.

náměstek primátora hl. m. Prahy