Vyhláška 9/2003

Obecné informace

  • Číslo: 9/2003
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 27.03.2003
  • Datum účinnosti: 01.05.2003

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.3.2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy,   obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.. m. Prahy,   se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Žižkov                        2639/113                        1501

 včetně staveb bez č.pop. a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Smíchov                        205/2                        412

  Košíře                        628/29                        67

  Košíře                        628/31                        35

  Košíře                        628/34                        23

  včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury“

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Háje                        1209/16                        1955

  Háje                        1209/17                        10755                        874 (podíl ve výši 161/1000)

  Háje                        1209/18                        357

  Háje                        1209/19                        521

  Háje                        1209/20                        152

včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 4. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Běchovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Běchovice                                                                              67.859.631,-

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území Běchovice v pořizovací  hodnotě  67.859.631,-Kč“

 

5. V příloze č. 7 části B se za část Praha 21 vkládá nová část Praha - Vinoř, která včetně

     nadpisu zní:

 

„Praha - Vinoř

  Vinoř                                                                                     81.458.870,45

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území Vinoř v pořizovací  hodnotě  81.458.870,45 Kč“

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

 primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy