rok_2005 (Portál hlavního města Prahy)

rok_2005


Celkový počet: 30
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
16/2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
29/2005 15.12.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
28/2005 15.12.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb.hl.m.Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
27/2005 15.12.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
26/2005 29.11.2005 Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
25/2005 24.11.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
24/2005 24.11.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
23/2005 15.11.2005 Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
22/2005 20.10.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.Prahy,kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
21/2005 20.10.2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)
Na stránce: