Vyhláška 15/2007

Obecné informace

  • Číslo: 15/2007
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 30.11.2007
  • Datum účinnosti: 01.01.2008

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

15.

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  29. 11. 2007  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2007 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  14/2007 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části  A se v části  Praha 1  na konci doplňuje tento výčet:

„Staré Město                        903/1                        163

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„ Braník                        2893                        13

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

„Řepy                        1293/253             285                 

  Řepy                        1293/254             312

  Řepy                        1293/255             278

  Řepy                        1293/256             281

  Řepy                        1293/257             279

  Řepy                        1293/258             279

  Řepy                        1293/325             466

  Řepy                        1785                     54

  Řepy                        1787                   257

  Řepy                        1815                   168

  Řepy                        1817                   208

  Řepy                        1818                   216

  Řepy                        1822                   269

  Řepy                        1847                   172

  Řepy                        1849                   101“.

 

4. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  10  na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        2551/33                        57

 Strašnice                        2551/40                        20

 Strašnice                        4481/8                          53“.

 

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha  18  na konci doplňuje tento výčet:

„Letňany                vodohospodářské stavby  v celkové pořizovací  hodnotě  7 779 942 Kč

- kanalizační a vodovodní řad a přípojky  Stará Náves v  pořizovací  hodnotě 2 000 207 Kč

- kanalizační řad  v ul. Toužimská – Beranových v pořizovací hodnotě  917 945 Kč

- kanalizační řad v  ul. Rychnovská v pořizovací hodnotě  762 183 Kč

- kanalizační řad v  ul. Tvrdého, Boletická, Protivínská v pořizovací hodnotě  2 187 328 Kč

- kanalizační řad v  ul. Křivoklátská v pořizovací hodnotě   449 444 Kč

- kanalizační přípojky pro domky v ul. Tvrdého v pořizovací hodnotě  1 122 635 Kč

- kanalizační řad  kolonie u Proseka v pořizovací hodnotě  340 200 Kč“.

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2008.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy