Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 12/2008
 • Sbírka: 7
 • Datum vydání: 20.06.2008
 • Datum účinnosti: 07.07.2008
 • Datum zrušení: 01.07.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Obsah

12.

 

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

 

 

            Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 19. 6. 2008 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

§ 1

Základní ustanovení

 

            Požívání alkoholických nápojů[1]) je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze nebo být v rozporu s dobrými mravy.

 

 

§ 2

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

(1) Na území hlavního města Prahy se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích[2]) nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.

 

(2) Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů:

 

a)      v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od:

1. uzavíratelných vstupů do vestibulů stanic, které jsou určeny pouze ke vstupu a výstupu cestujících;

2. uzavíratelných vstupů do stanic, jejichž vestibuly slouží též jako podchody pro pěší;

b)      v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení[3]),

c)      v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení,

d)      na dětských hřištích a pískovištích.

 

(3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 5 metrů za označníkem a 5 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 metrů od označníku do prostoru zastávky.

 

           

§ 3

Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje

 

(1)    Zákaz se nevztahuje:

a)      na prostory restauračních zahrádek[4]),

b)      na prostory u stánků s občerstvením v tržnicích, tržištích, tržních místech a trzích, kde je povolen prodej alkoholických nápojů zvláštním předpisem[5]).

 

(2) Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor, ve kterém se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená hlavním městem Prahou nebo městskou částí, na jejímž území se akce koná. Těmito akcemi zejména jsou vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy.

 

 

§ 4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. července 2008.

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Blažek,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

 

Příloha k vyhlášce č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy

 

 

 

Veřejná prostranství nebo jejich části, na nichž je v hlavním městě Praze zakázáno požívání alkoholických nápojů

 

 

 

Městská část

Veřejné prostranství nebo jeho části

Praha 1

Náměstí a ulice

      1.  Prostranství u Národního divadla a Nové scény

      2.  Národní třída

      3.  Na příkopě

      4.  Prostor za obchodním domem TESCO, mezi ulicemi Charvátova a Spálená

      5.  Prostor v křížení ulice Havelské a Havelské uličky;

      6.  Prostor za Orlojem na Staroměstském náměstí

      7.  Betlémské náměstí

      8.  Uhelný trh

      9.  Prostor ve střetu ulic Dlouhá, V kolkovně, Kozí

  10.  Prostor ve střetu ulic Haštalská, Vězeňská, U obecního dvora, Kozí

  11.  Prostor při ústí ulice V celnici na náměstí Republiky

  12.  Na Kampě

  13.  Hradčanské náměstí

  14.  Václavské náměstí

Parky a ostatní veřejná zeleň

  15.  Vrchlického sady

 16.  Františkánská zahrada včetně všech vstupů, ohraničená Václavským náměstím, Jungmannovým náměstím a ulicemi Vodičkova a Jungmannova

  17.  Komplex zahrad na vrchu Petříně (Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad, Petřínský sad, zahrada Nebozízek)

  18.  Vrtbovská zahrada

  19.  Park na Hradčanském náměstí

  20.  Čelakovského sady

Praha 2

Náměstí a ulice

    1.  Tylovo náměstí

    2.  Náměstí I. P. Pavlova                                    

    3.  Karlovo náměstí                                            

    4.  Trojická ulice - od Rašínova nábřeží po ulici Na Slovanech

    5.  Jugoslávská  ulice mezi Legerovou a Bělehradskou ulicí

    6.  Trojická ulice mezi Rašínovým nábřežím a ulicí Na Slovanech

Obchodní centra

    7.  Prostranství u supermarketu Lidl v ulici Na slupi mezi ulicí Horskou a Ostrčilovým náměstím

Parky a ostatní veřejná zeleň

    8.  Stráň ohraničená ulicemi Bělehradská, Lublaňská a předmostím Nuselského mostu, proti supermarketu Billa v Bělehradské ulici 350/50

 

Praha 3

Náměstí a ulice

    1.  Basilejské náměstí

    2.  Havlíčkovo náměstí

    3.  Hollarovo náměstí

    4.  Kostnické náměstí

    5.  Nám. Barikád

    6.  Nám. Jiřího z Poděbrad

    7.  Prokopovo náměstí

    8.  Sladkovského náměstí

    9.  Škroupovo náměstí

10.  Žižkovo náměstí

11.  Vinohradská, prostranství podél zdi Olšanských hřbitovů

12.  Biskupcova mezi ulicemi Jana Želivského a Na vápence

Parky a ostatní veřejná zeleň

13.  Park mezi ulicemi Olšanská, U stadionu a Jana Želivského

Praha 4

Náměstí a ulice

      1.  Nám.Gen. Kutlvašra                                            

      2.  Nám. bratří Synků                                               

      3.  Nám. Hrdinů                                                       

      4.  Branické nám.                                                     

      5.  Roztylské nám.                                                    

      6.  Jižní nám.

      7.  Novodvorská, před Kulturním centrem Novodvorská

Obchodní centra

      8.  Prostranství u supermarketu Penny, ul. Choceradská                                        

      9.  Prostranství u supermarketu Plus Diskont, ul. Zálesí                                          

  10.  Prostranství u supermarketu Plus Diskont před  informačním centrem mezi ul. Branická, Ke Krči                                               

  11.  Prostranství u nákupního centra v ulici Na úlehlí    

  12.  Prostranství před nákupním centrem a domem služeb ohraničené ulicemi Měchenická, Zvánovická, Střímelická                  

  13.  Prostranství před supermarketem Albert, ul. Hlavní                                           

  14.  Prostranství před obchodním centrem ohraničené ul. Antala Staška, Na strži,  Hudečkova

  15.  Prostranství před supermarketem Kaufland, ul. U plynárny

Parky a ostatní veřejná zeleň

  16.  Park Na Fidlovačce

  17.  Sady Jezerka

  18.  Park Družby

  19.  Park Na Slepičárně, ul. Na Topolce

  20.  Park u kostela sv. Michala,

  21.  Park u kostela sv. Pankráce,

  22.  Park v ulici Michelská, Nuselská, U plynárny

  23.  Park Madelonka,

  24.  Park u křižovatky ul. Nad koupadly, Nad Zátiším, U vodotoku

  25.  Alšovy sady

  26.  Park ohraničený ul. Sedlčanská, Krumlovská, Budějovická

  27.  Park Humpolecká I. a II., ul. Humpolecká, Bystřická, Pacovská

  28.  Park mezi ulicemi Halasova a Krčská (za poliklinikou)

  29.  Park v ul. Zelený pruh, Na Dobešce

  30.  Park Roztylské sady,

  31.  Park Kapitol mezi  ul. Nad Vinným potokem,Týmlova, Magistrů

  32.  Park Třešňovka v ulici Na Chodovci

Praha 5

Náměstí a ulice

      1.  Újezd       

      2.  Náměstí Kinských

      3.  Štefánikova ulice

      4.  Arbesovo náměstí

      5.  Prostor mezi ulicemi Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní a Plzeňská

      6.  Nádražní ulice

      7.  Křižovatka ulic Pod Žvahovem a Na Žvahově

      8.  Tilleho náměstí

      9.  Plzeňská ulice až ke křižovatce s ulicí Musílkova

  10.  Mozartova ulice

Obchodní centra

  11.  Prostranství u obchodního centra Nový Smíchov, Plzeňská 233/8

  12.  Prostranství u obchodního centra Nové Butovice, Radlická 117

Parky a ostatní veřejná zeleň

  13.  Nám. 14. října

  14.  Park Portheimka (Štefánikova/Matoušova)

  15.  Park Sacre Coeur (Holečkova/Kartouzská)

  16.  Park U Smíchovského nádraží

  17.  Park Na Skalce

  18.  Park Santoška

Praha 6

Náměstí a ulice

    1.  Vítězné náměstí 

    2.  Prostranství ohraničené ulicemi Wuchterlova, Kafkova a Kyjevská

Praha 7

Náměstí a ulice

    1.  Řezáčovo náměstí

    2.  Strossmayerovo náměstí

    3.  Ortenovo náměstí

    4.  Letenské náměstí

    5.  Bubenské nábřeží – náplavka

    6.  U Výstaviště – parkoviště

    7.  Argentinská – parkoviště před nákupním centrem

Parky a ostatní veřejná zeleň

    8.  Park Tusarova  

    9.  Park Plynární

10.  Parčík u Sv. Klimenta

11.  Park u Lighthousu – ohraničený ul. Jateční, Jankovcova, Dělnická, Libeňský most

12.  Zeleň u kostela Sv. Antonína

13.  Zeleň před vstupem do areálu Výstaviště

14.  Zeleň před Veletržním palácem

15.  Zeleň mezi ul. Jablonského, Plynární, Železničářů

16.  Zeleň v ulici Argentinská, Jankovcova

17.  Zeleň v ulici Za elektrárnou

18.  Zeleň v ulici Za viaduktem

19.  Zeleň mezi ulicemi Tovární a Dělnická

20.  Zeleň v zástavbě v ulici U Sparty

21.  Zeleň u Hlávkova Mostu v ulici Vltavská

Praha 8

Náměstí a ulice

    1.  U synagogy

    2.  U Meteoru

   3.  Zenklova od křižovatky ul. U Meteoru, Stejskalova, Zenklova do křižovatky ul. Primátorská, Zenklova, U Rokytky

    4.  Těšínská 600/4,  prostranství u kulturního domu Krakov  (pěší zóna)

    5.  Burešova 1661/2,  prostranství u kulturního domu Ládví

    6.  Nám. Dr. Holého

Obchodní centra

    7.  Areál Krakov - Hnězdenská 595/1, 598/3 

    8.  Areál Odra - Lodžská 399/26 

    9.  Areál Visla - Zhořelecká 514/2 

10.  Areál Nisa – Krynická 31 

11.  Areál Draháň - Čimická 780/61 

12.  Areál Ládví - Burešova 1660/1, 1658, 1659 

13.  Prostranství u nákupního centra Šimůnkova 1625/1 

14.  Prostranství před supermarketem Albert - Trousilova 1031/2 

15.  Prostranství před supermarketem Kaufland - Střelničná 2270/46 

16.  Prostranství před supermarketem Albert - U Libeňského pivovaru 63/2 

17.  Prostranství před supermarketem Billa – Na Hrázi 4 

18.  Prostranství před supermarketem Lidl - Lodžská č.o. 30 /Čimická č.o. 43  

19.  Prostranství před supermarketem Penny ul. Maškova 

Praha 9

Náměstí a ulice

    1.  Náměstí OSN                                               

    2.  Novovysočanská ulice

    3.  Čihákova ulice v úseku od ulice Kovářská po ulici Matějkovu

    4.  Prostor před nádražím Praha Libeň

    5.  Freyova ulice v úseku od ulic Českomoravská, Poděbradská po ulici Pod Harfou

    6.  Prostor před nádražím Praha Vysočany

Obchodní centra

    7.  Prostranství u nákupního centra Albert v Českomoravské ulici

    8.  Prostranství u nákupního centra Lidl v ulici U Smetanky

    9.  Prostranství u nákupního centra Penny mezi ulicemi Letňanská a Kbelská

10.  Prostranství u nákupního centra OBI ohraničené ulicemi Prosecká, Čakovická a Letňanská

11.  Prostranství u nákupní centra Rokytka-Norma v Sokolovské ulici

12.  Prostranství v okolí objektu Vysočanská 556/65 Praha 9 - objekt Královka, prodejna Norma

13.  Prostranství před Herna barem U Huberta - Lovosická 778

14.  Prostranství před Herna barem Netopýr - ul. Varnsdorfská č. 340

Parky a ostatní veřejná zeleň

15.  Park Podviní ohraničený ulicemi Sokolovská, Kovanecká, K Moravině, Podvinný mlýn, Rubeška a Na břehu

16.  Veřejná zeleň vymezená ulicí Spojovací až po hranici městské části Praha 9 s městskou částí Praha 3

17.  Park Přátelství ohraničený ulicemi Prosecká, Vysočanská, Jablonecká a Lovosická

18.  Veřejná zeleň mezi ulicemi Sokolovská a Bassova při nákupním centru Rokytka

Praha 10

Náměstí a ulice

    1.  Náměstí Svatopluka Čecha

    2.  Kubánské náměstí

    3.  Náměstí Mezi zahrádkami

Obchodní centra

    4.  Prostranství u obchodního centra Eden ohraničené ulicemi Vršovická, U Slavie, železniční tratí, oplocením tenisového areálu, ulicí Kirgizská a ulicí Uljanovská

    5.  Prostranství u fotbalového stadionu Slavie ohraničené ulicemi U Slavie, Vladivostocká, oplocením ZŠ Vladivostocká a sportovního areálu, Pod Altánem

    6.  Prostranství u nákupního centra Topolová ohraničené části ulice Jahodová k domu č. 2889/42, oplocením areálu školy, oplocením areálu dopravního hřiště, ulicí Kapraďová, Topolová

    7.  Prostranství u nákupního centra u polikliniky Zahradní město ohraničené ulicemi U Zahradního města, Břečťanová, podél zdi hřbitova, přes ulici Jahodová, ulicí Blatouchová, Jetelová, parkovou cestou okolo zdravotnického centra, ulicí Ostružinová

    8.  Prostranství u nákupního centra Oáza ohraničené ulicemi Káranská, Limuzská, Počernická, Božecká

    9.  Prostranství u centra Vinice ohraničené ulicemi Názovská, Na palouku, Vinohradská, Počernická

10.  Prostranství u nákupního centra TESCO Skalka ohraničené ulicemi Rabakovská, Přetlucká, Dürerova, Na padesátém, Michelangelova a železniční tratí

Parky a ostatní veřejná zeleň

11.  Bezručovy sady ohraničené ulicemi Francouzská, Slovenská

12.  Heroldovy sady ohraničené ulicemi Kodaňská, Estonská, Heroldovy sady, Moskevská, Holandská, Norská

13.  Park u nádraží Praha Vršovice ohraničený ulicemi Ukrajinská, Vršovická, Sámova, U vršovického nádraží

14.  Parčík Krymská ohraničený ulicemi Moskevská, Kodaňská, Krymská

15.  Parčík Rybalkova ohraničený ulicemi Charkovská, Rybalkova, Na Královce, zdí Havlíčkových sadů

16.  Park Rapid  ohraničený ulicemi Nad Primaskou, Pod Rapidem, Ruská

17.  Park Krátká ohraničený ulicemi Krátká, Za strašnickou vozovnou, Nad Primaskou, Nad olšinami

18.  Park Solidarita ohraničený ulicemi Černokostelecká, Turnovského, Brigádníků, Solidarity

19.  Park Gutova ohraničený ulicemi V olšinách, U Vesny, Gutova, K Rybníčkům, V zátočce, Nosická, Solidarity

20.  Parková plocha mezi ulicemi  Úvalská  a Škvorecká

21.  Parková plocha mezi ulicemi Černokostelecká, Limuzská a tramvajovou smyčkou

22.  Park Na Vinici ohraničený ulicemi Na výsluní, Révová, Černokostelecká, Na palouku

23.  Park V Úžlabině ohraničený ulicemi V úžlabině, Blatovská, Hostýnská, oplocením ZŠ Hostýnská, Nad úžlabinou

24.  Malešický park ohraničený ulicemi Malešická, Bydžovského, Káranská, Cerhenická, oplocením ZŠ Nad vodovodem, U krbu, oplocením SOU U Krbu

25.  Park Třebešín ohraničený ulicemi Na Třebešíně, Nad Třebešínem III, Nad Třebešínem, Nad Třebešínem I

26.  Park Radošovická ohraničený ulicemi Průběžná, Radošovická, V korytech

27.  Park u nádraží Praha Strašnice ohraničený ulicemi Benická, Čestlická, železniční tratí, Pitkovická

28.  Park Chrpová a Malinová ohraničený ulicemi Jahodová, Fialková, Malinová, Fialková, Jabloňová, Chrpová

Vnitrobloky

29.  Sámova ohraničený ulicemi Petrohradská, Sámova, U vršovického nádraží, tokem Botiče

30.  Kavkazská ohraničený ulicemi Arménská, Moldavská, Kavkazská, Tolstého

31.  Konopišťská ohraničený ulicemi Konopišťská, Bělocerkevská, Dvacátého osmého pluku

32.  Jakutská ohraničený ulicemi Ruská, Tulská, Litevská, Jakutská, Volyňská

33.  Karpatská ohraničený ulicemi Bajkalská, Litevská, Vršovická, Karpatská

34.  Vladivostocká ohraničený ulicemi Vršovická, Litevská, Vladivostocká, Karpatská

35.  Na stezce ohraničený ulicemi Kubánské nám., Na Stezce, Na Hroudě, Litevská

36.  Murmanská ohraničený ulicemi Ruská, Murmanská, Litevská

Praha 11

Náměstí a ulice

    1.  Jírovcovo nám.

    2.  Pošepného nám.

Obchodní centra

    3.  Centrum Chodov, ohraničeno ul. Brněnská, Pod Chodovem, U Kunratického lesa, Hráského

Vnitrobloky

    4.  Klírova – Jarníkova u č. p. 1894

    5.  Augustinova – Hrudičkova u č. p. 2081

    6.  Zdiměřická u č. p. 1440

    7.  Vidimova před úřadem č. p. 1324

    8.  Markušova – Machkova u č. p. 1613

    9.  Šalounova – Nad Opatovem u č. p. 1936

10.  Tererova – Bohúňova u č. p. 1337

11.  Mikulova u č. p. 1573

Praha 12

Náměstí a ulice

    1.  Obchodní náměstí

    2.  Sofijské náměstí

Obchodní centra

    3.  Prostranství u nákupního centra Labe (vymezeno ulicemi  Lhotecká, Mazancova, Mráčkova, Kutilova)

    4.  Prostranství u nákupního centra Otava (vymezeno ulicemi Československého exilu, Pertoldova, Borovanská)

    5.  Prostranství u nákupního centra Sázava (vymezeno ulicemi  Nikoly Vapcarova, Poljanovova, Rilská, Angelovova)

     6.  Prostranství u nákupního centra Jasná (vymezeno ulicemi  Dolejšího, Zdislavická, Cílkova )

    7.  Prostranství u nákupního centra Obzor (vymezeno ulicemi  Papírníkova, Novodvorská, Pavlíkova)

Praha 14

Náměstí a ulice

    1.  Bratří Venclíků 1072 a 1073 (prostranství v okolí objektů Úřadu městské části Praha 14)

    2.  Hloubětínská a Mochovská (prostranství v okolí pomníků)

    3.  Kučerova (pěší zóna)

Obchodní centra

    4.  Prostranství (u OD Albert a ZŠ Bří Venclíků) ohraničené ulicemi Broumarská,Cíglerova, Bratří Venclíků, Vlčkova, Pospíchalova, Ocelkova

Praha 15

Náměstí a ulice

    1.  Veronské Náměstí

    2.  Hostivařské Náměstí

    3.  Kozinovo Náměstí

    4.  Hostivařská, Švehlova, Průmyslová (okolí obchodů)

    5.  Toulcův dvůr,  vymezeno ul. Kubátova a Doupovská

    6.  Golfová, Sáňkařská (prostranství v okolí objektů Úřadu městské části Praha 15)

    7.  Milánská, Boloňská, Hornoměcholupská (prostranství v okolí objektů Úřadu městské části Praha 15)

    8.  Boloňská (prostranství u kulturního domu Varta)

    9.  Prostranství u budovy městské části SOJ v ulici Parmská

10.  Prostranství u budovy městské části CSOP v ulici Janovská

Obchodní centra

11.  Prostranství u nákupního centra Plus v ulici Doupovská

12.  Prostranství u obchodního domu Taškent  vymezené ulicemi plukovníka Mráze a Gercenova

13.  Prostranství u nákupního centra Albert  vymezené ulicemi Milánská a Veronské Náměstí

14.  Prostranství u nákupního centra Park Hostivař  vymezené ulicemi Švehlova a Práčská

15.  Prostranství u nákupního centra Varta vymezené ulicemi Milánská a Ravenská 

Parky a ostatní veřejná zeleň

16.  Na Plískavě

17.  U branek

18.  U objektů č. 1767/1, 1818/166, 1818/159, 1818/153, 1818/140, 1818/90, 263/1, 264/1, 2450/1, 185/1, 1185/3, 523/14, 512/1 v katastrálním území Hostivař

Vnitrobloky

19.  Na Groši, Pražská

20.  Milánská, Livornská

21.  Doupovská, Chudenická

22.  Pražská, U průseku

Praha 16

Náměstí a ulice

    1.  Náměstí Osvoboditelů

    2.  Prostranství před hotelovým domem ohraničené ulicemi Vrážská, Věštínská a Matějovská

    3.  Sídliště ohraničené ulicemi Karlická, Týřovická a drážním tělesem Českých drah, a.s.

Praha 17

Náměstí a ulice

    1.  Žalanského  291/2b, 268/2 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 17)

    2.  Španielova 1280 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 17)

    3.  Bendova 1121/5 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 17)

Obchodní centra

    4.  Prostranství u obchodního domu Ovus, ulice Makovského 1329, 1349

    5.  Areál Průhon, ulice Makovského 1219

    6.  Areál Blatiny, ulice Španielova 1124

Parky a ostatní veřejná zeleň

    7.  Mezi domy Socháňova č. p.1128 a 1131

    8.  Mezi domy Socháňova č. p.1131 a 1134

    9.  Za domem Vondroušova č. p.1212 – 1218

10.  Před domem Nevanova č. p.1053 – 1055

11.  Za domem Galandova č. p.1239 – 1242

12.  Před domem Šimonova č. p.1100 – 1101 – v ohybu ul. Bazovského

13.  U štítové strany domu č. p.Jiránkova 1137

14.  Před domem Nevanova č. p.1063 – 1068

15.  Před domem Nevanova č. p.1034 – 1036

16.  Za domem Vondroušova č. p.1207 – 1211

Praha 18

Náměstí a ulice         

    1.  Náměstí ohraničené ulicemi Šumperská, Rychnovská a Bludovická

    2.  Bechyňská (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha18)

Obchodní centra

    3.  Areál Bahok, ulice Místecká

    4.  Parkoviště u nákupního centra Plus, ohraničeno ulicemi Rýmařovská a Havířovská

Parky a ostatní veřejná zeleň

    5.  Relaxační centrum u kaple, Stará Náves

    6.  Nolčův park na Křovinově nám.

Praha 19

Náměstí a ulice

    1.  Katusická

    2.  Radvanická

    3.  Toužimská

    4.  Nymburská

    5.  Železnobrodská

    6.  Vrchlabská

    7.  Jabkenická

    8.  Semilská

    9.  Bakovská (prostranství v okolí objektů úřadů státní správy a samosprávy)

10.  Mladoboleslavská (prostranství v okolí objektů úřadů městské správy a samosprávy)

11.  Borovnická (prostranství v okolí objektů úřadů městské správy a místní správy)

12.  Prostory v blízkosti železniční trati (do 100 m)

Parky a ostatní veřejná zeleň

13.  Park u rybníku ul. Vrchlabská

14.  Park u ulice Chotětovská

15.  Park Husův

16.  Lesopark Kbely

17.  Centrální park Kbely

18.  Novákovo nám.

Obchodní centra

19.  Prostranství u nákupního střediska Zahrádky Kbely                                           

20.  Prostranství u nákupního střediska Katusická                                                    

21.  Prostranství u nákupního střediska Toužimská

22.  Prostranství u nákupního střediska Mladoboleslavská                                                         

Vnitrobloky

23.  Sídliště I.

24.  Sídliště II.

25.  Exkon

26.  Zahrádky Kbely (obytný park Kbely centrum)

Praha 20

Náměstí a ulice

    1.  Jívanská 647 a 635 (prostranství v okolí objektů Úřadu městské části Praha 20)

Obchodní centra

    2.  Prostranství u supermarketu Plus Diskont, vymezené ulicemi Mezilesí a Náchodská

    3.  Prostranství u supermarketu Albert, ulice Chodovická

    4.  Prostranství u supermarketu Lidl, ul. Hartenberská

Parky a ostatní veřejná zeleň

    5.  Před školou Ratibořická (Centrální park)

    6.  U křížení ulic Chvalkovická a Ratibořická (park s památníkem)

    7.  Bývalá třešňovka u křížení ulic Jeřická a Na pozorce

    8.  Kopec Baroňák,  ulice Hřídelecká

    9.  Hráz rybníka u dálnice, ulice Věžická a Dobrošovická

10.  „Stráně a skály“ za fotbalovým hřištěm, ulice Studnická a Šplechnerova

Praha 21

Parky a ostatní veřejná zeleň

    1.  Lesopark u sídliště Rohožník ohraničený ulicí Novosibřinskou, Rohožnickou a Machovickou

Praha 22

Náměstí a ulice

    1.  Nové náměstí a před muzeem

    2.  Ulice Morávkova a Vachkova

    3.  Prostranství před prodejnou Norma

Parky a ostatní veřejná zeleň

  4. Park na Husově náměstí

  5. Park vymezený ulicemi K sokolovně a Za pivovarem

Praha -Benice

Náměstí a ulice

    1.  Květnového povstání

Praha -Běchovice

Náměstí a ulice

    1.  Za poštovskou zahradou 479, 557, 564 (prostranství v okolí objektů Městské části Praha - Běchovice)

    2.  Za poštovskou zahradou 516 (pošta a nákupní středisko)

    3.  Prostranství ohraničené ulicemi Českobrodská, Výjezdová, U školního pole a Do Újezda

Parky a ostatní veřejná zeleň

    4.  Park Běchovice 2006

    5.  Park Litožnická

    6.  Park Manželů Kotrbových

Praha - Čakovice

Náměstí a ulice

    1.  Cukrovarská,

    2.  Nám. 25. března

    3.  Nám. Jiřího Berana

    4.  Vážská

    5.  Ostravická

    6.  Kostelecká

    7.  Jizerská

    8.  Něvská

    9.  Za tratí,  v úseku Kostelecká, odbočka do areálu cukrovaru

Zápská, v úseku Polabská, Všetatská

Praha -Ďáblice

Parky a ostatní veřejná zeleň

    1.  Koníčkovo nám.

    2.  Zeleň mezi ulicemi Červnová a Červencová

Praha - Dolní Chabry

Náměstí a ulice

    1.  Hrušovanské nám.

    2.  Bílenecké nám.

Parky a ostatní veřejná zeleň

    3.  Park Ulčova

    4.  Park U Václava

Praha - Dolní Počernice

Náměstí a ulice

    1.  Národních hrdinů mezi křižovatkami s ulicemi Svatoňovická a Nad rybníkem

    2.  Svatoňovická, mezi ulicemi Národních hrdinů a Rudníkovská

    3.  Bakurinova, v okolí severního oplocení místního hřbitova

Parky a ostatní veřejná zeleň

    4.  Bakurinova, parková plocha po rekultivované skládce

    5.  Zámecký park

   6.  Ochranné pásmo přírodní rezervace „V pískovně“, vymezené hrází rybníka Martiňák, korytem Svépravického potoka a vodotečí, vytékající z požeráku rybníka Martiňák

Praha - Dubeč

Parky a ostatní veřejná zeleň

    1.  Park mezi ulicemi Městská a Starodubečská

    2.  Panská zahrada a okolí

    3.  Víceúčelové plochy pro mládež v centru Dubče

Praha - Klánovice

Náměstí a ulice

    1.  Prostranství vymezené č. 1100/2 a přilehlou ulicí Slavětínskou (u Kolomazné pece)

    2.  Prostranství mezi ulicemi Axmanova, Aranžerská, Kuchařská a Slavětínská

Obchodní centra

    3.  Prostranství u nákupního centra  v ulici Slavětínská č. 620

Parky a ostatní veřejná zeleň

    4.  Prostranství ohraničené ulicemi Ke kostelíčku, Slavětínská, Ke znaku, V pátém (park u kostela)

    5.  Park Hedviky Vilgusové s dětským hříštěm ohraničený ulicemi Slavětínskou a V soudním

    6.  Parková úprava před vstupem do Masarykovy základní školy, Slavětínská č. 200

    7.  Sportovní komplex u Haly starosty Hanzala s parkovištěm a parčíkem v ulici V soudním a ulici Medinské

Praha -   Kunratice

Náměstí a ulice

    1.  Kostelní náměstí

    2.  Nám. presidenta Masaryka

    3.  K Libuši a Ještědská (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha - Kunratice)

Parky a ostatní veřejná zeleň

    4.  Zámecký park a prostranství vymezené ul. Golčova, K Betáni, Ještědská

    5.  Prostranství u rybníka Ohrada a zeleň v ulici krále Václava IV.

Praha - Lipence

Obchodní centra

    1.  U prodejny samoobsluhy v ulici Na Bambouzku č. 264

    2.  U prodejny U Dvořáků v ulici Jílovišťská 67

Praha - Lysolaje

Obchodní centra

    1.  Prostranství u místní samoobsluhy v ulici Starodvorská

    2.  Prodejna občerstvení vedle hasičské zbrojnice č. 113, Lysolajské údolí

Praha - Nebušice

Parky a ostatní veřejná zeleň

    1.  V altánech v Hlásku (přírodní plocha na severu měst. části u hřbitova) a v okruhu 10 m od nich

    2.  Prostor sportovního areálu ohraničený ulicemi „Hornofova“, „K vinicím“ a „U sokolovny“

Praha - Přední Kopanina

Náměstí a ulice

    1.  Hokešovo nám.

    2.  Do roklí

    3.  K Juliáně

    4.  K lávce

    5.  K Padesátníku

    6.  K Prelátům

    7.  K Tuchoměřicům

    8.  Ke Goniu

    9.  Nové domy

10.  Preláta

11.  K Padesátníku č. 10 (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha - Přední Kopanina)

Obchodní centra

12.  Prostranství před místní prodejnou potravin č.p. 118, ulice K Padesátníku

Parky a ostatní veřejná zeleň

13.  K Tuchoměřicům, zeleň na prostranství před místním hřbitovem

Praha - Suchdol

Náměstí a ulice

    1.  Suchdolská

    2.  Internacionální

    3.  Kamýcká

    4.  Brandejsovo náměstí

    5.  Suchdolské náměstí

    6.  Výhledské náměstí

Praha -Šeberov

Náměstí a ulice

    1.  Osvětová, prostranství před Baráčnickou rychtou, ohraničené ulicemi K Šeberovu a V záhybu

    2.  Chodník mezi Šeberovem a Hrnčířemi ohraničený rybníkem Jordánkem a hřbitovem (prostranství ohraničené ulicemi K Hrnčířům a K Labeškám)

Parky a ostatní veřejná zeleň

    3.  Park za Úřadem městské části Praha – Šeberov ohraničený oplocením úřadu

Praha - Štěrboholy

Obchodní centra

    1.  Obchodní centrum EUROPARK  a  OBI, ulice Nákupní

Parky a ostatní veřejná zeleň

    2.  Park Hrušov,  ulice Hrušovská

    3.  Park Schwerin,  ulice U radiály

    4.  Parkové prostranství mezi ulicemi U školy a Ústřední

    5.  Parková zeleň ohraničená ulicemi Nad horizontem, K lesíku, Upravená a Ústřední

    6.  Park ohraničený ulicemi Ústřední, K lesíku, Měcholupská

Praha - Velká Chuchle

Náměstí a ulice

    1.  Ulice Na hvězdárně (u objektu Telefonica O2)

Parky a ostatní veřejná zeleň

    2.  Veřejná zeleň  nad železničním přejezdem mezi ulicemi Starochuchelská a Nad drahou

    3.  Park v Malé Chuchli mezi železniční tratí, ulicemi Zbraslavská a  Podjezd

Praha - Vinoř

Parky a ostatní veřejná zeleň

    1.  Park před hřbitovem, ohraničený ul. Mladoboleslavská a Chaltická 

Praha - Zličín

Náměstí a ulice

    1.  Prostranství okolo rybníka Velký (do 100 m)

    2.  Prostranství okolo rybníka Návesního (do 100 m)

    3.  Prostranství okolo Sobínského rybníka (do 100 m)

Parky a ostatní veřejná zeleň

    4.  Zeleň kolem sportovního areálu v ulici U zličínského hřiště

    5.  Park v Sobíně

 

 

 


[1]) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem   a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

[2]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

[3]) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

[4]) § 1 odst. 5 nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 7/2007 Sb. hl. m. Prahy.

[5]) Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 7/2010
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
 • 11/2013
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

 • 10/2022
  Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích