Vyhláška 8/2009

Obecné informace

  • Číslo: 8/2009
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 29.05.2009
  • Datum účinnosti: 01.07.2009

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

8.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 5. 2009 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky          č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město                        867                        439

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Hodkovičky                       852/169                  554

  Krč                                   1052/94                  133

  Krč                                   1052/98                  668

  Nusle                                2910/150                1946

  Nusle                                2910/98                   8733

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Kobylisy                        2364/204                        4889

 Kobylisy                        2364/205                        285                        1776

 Kobylisy                        2364/206                        1432

 včetně staveb (bazénů) na parc.č. 2364/206 a dalších staveb, terénních a sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje                            1086                        446

  Háje                            1087                        802

  Háje                            1088                        15

  Háje                            1089                        104

  Chodov                        2014/361                4788

  Chodov                        2014/505                37

  Chodov                        2732/1                    10071

  Chodov                        2732/14                  738

  Chodov                        2732/15                  11

  Chodov                        2732/17                  8

  Chodov                        3341/105                743

  Chodov                        3341/106                567

  Chodov                        3341/107                142

  Chodov                        3341/108                618

  Chodov                        3341/110                425

  Chodov                        3341/111                63

  Chodov                        3341/112                 446

  Chodov                        3341/113                 261

  Chodov                        2014/173                 7

  Chodov                        2989/1                    18099

  včetně staveb,  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín                        1841/44                        739

  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        196/32                        4

 Strašnice                        4460/19 (id. 4/15)       1243

 Strašnice                        4493/2                        46

 Strašnice                        4495/6                        149

 Vršovice                        1375/3                        195

 Vršovice                        1377                               215“.

 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Měcholupy na konci doplňuje tento výčet:

„veřejné osvětlení v ulicích Nad Vokolky, Na Slavíkově a U Výstavby v k.ú. Dolní   Měcholupy v pořizovací hodnotě 481 615 Kč“.

 

8. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dubeč na konci doplňuje tento výčet:

„veřejné osvětlení v ulici Ke Křížkám v k.ú. Dubeč v pořizovací hodnotě 259 420 Kč“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Nebušice na konci doplňuje tento výčet:

„veřejné osvětlení v ulici K Vinicím v k.ú. Nebušice v pořizovací hodnotě 1 161 468 Kč“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Štěrboholy na konci doplňuje tento výčet:

„veřejné osvětlení v ulicích Pod Areálem a Ve Stráni v k.ú. Štěrboholy v pořizovací hodnotě  582 379,20 Kč

 veřejné osvětlení v ulici K Učilišti v k.ú. Štěrboholy v pořizovací hodnotě 176 001 Kč“.

 

11. V příloze č. 10 se za bod 8 vkládá bod 9, který včetně nadpisu zní:

„9. Městská část Praha 4

 

a)      Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                      parc.č.                  výměra (m2)

Nusle                           2910/98                      8733

 

b)  Městská část Praha 4 se zavazuje, že bude nemovitost uvedenou v písmenu a) využívat jako veřejnou zeleň.

 

c)  Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede nemovitost uvedenou v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body  9 až 45 se označují jako body 10 až 46.

 

12. V příloze č. 10 se za bod 17  vkládá bod 18, který včetně nadpisu zní:

„18. Městská část Praha 8

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                          parc.č.                       výměra (m2)

Kobylisy                        2364/204                        4889

Kobylisy                        2364/205                        285                        1776

Kobylisy                        2364/206                        1432

včetně staveb (bazénů) na parc.č. 2364/206 a dalších staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN

 

b) Městská část Praha 8 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a)  na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body 18 až  46 se označují jako body 19 až 47.

 

13. V příloze č. 10 se za bod  29  vkládá bod 30, který včetně nadpisu zní:

„30. Městská část Praha 11

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc.č.            výměra (m2)

Chodov                        2014/361           4788

Chodov                        2732/1               10071

Chodov                        2989/1               18099

 

b) Městská část Praha 11 se zavazuje, že zajistí oddělovací geometrický plán na oddělení částí pozemku parc.č. 2014/361 uvedeného v písmenu a),  které zasahují do parkovací plochy (parkoviště Hviezdoslavova ulice) a chodníků (Machkova ulice), a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově oddělených pozemků zastavěných výše uvedenými stavbami ze svěřené správy.

 

c) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemky  parc.č. 2732/1 a 2989/1 uvedené v písmenu a)  na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.

 

Dosavadní body 30 až  47 se označují jako body 31 až 48.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy