Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 18/2010
 • Sbírka: 11
 • Datum vydání: 22.12.2010
 • Datum účinnosti: 01.01.2011

Název

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obsah

 

18.

 

Nařízení,

 

o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

 

            Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 21. 12. 2010 vydat  podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 97/2009 Sb., toto nařízení:

 

 

§ 1

 

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

 

 

§ 2

 

Zrušuje se:

 

1.      Vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

2.      Vyhláška č. 35/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

3.      Obecně závazná vyhláška č. 50/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky č. 35/1999 Sb. hl. m. Prahy.

4.      Nařízení č. 14/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

5.      Nařízení č. 12/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

6.      Nařízení č. 15/2009 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Ing. Karel Březina, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

Příloha k nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy

 

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 17/2011
  Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • 19/2012
  Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení č. 17/2011 Sb. hl. m. Prahy
 • 18/2014
  Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů
 • 2/2017
  Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů