Nařízení č. 17/2011 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 17/2011
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 14.12.2011
  • Datum účinnosti: 15.12.2011

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obsah

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 29. 11. 2011 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 97/2009 Sb., toto nařízení:

Čl. I

Příloha k nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, zní:

Z důvodu velikosti souboru naleznete Přílohu zde:

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011.

Doc. MUDr Bohuslav Svoboda, CSc., v. r.
primátor hlavního města Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D., v. r.
I. náměstek primátora hlavního města Prahy

Přílohy