obecně závazná vyhláška č. 15/2011 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 15/2011
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 16.09.2011
  • Datum účinnosti: 01.11.2011

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy