Obecně závazná vyhláška č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 22/2011
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 16.12.2011
  • Datum účinnosti: 01.01.2012

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přílohy