Obecně závazná vyhláška č. 22/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 22/2020
  • Sbírka: 17
  • Datum vydání: 18.12.2020
  • Datum účinnosti: 02.01.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy