obecně závazná vyhláška č. 23/2011 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 23/2011
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 16.12.2011
  • Datum účinnosti: 01.01.2012

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy