Obecně závazná vyhláška č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 24/2017
  • Sbírka: 20
  • Datum vydání: 15.12.2017
  • Datum účinnosti: 01.02.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy