Neoprávněný zábor i znečištění

Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku byly v I. pololetí 2013 nejvýrazněji – počtem 12 067 případů – zastoupeny přestupky proti pořádku v územní samosprávě, následovalo znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení, anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, a to v 11 647 případech. Strážníci dále odhalili 7519 přestupků rušení nočního klidu a 5220 přestupků neoprávněného záboru veřejného prostranství.

Našli hledané osoby i pachatele

V rámci dalších vykonávaných aktivit, souvisejících s problematikou veřejného pořádku, bylo strážníky Městské policie Praha v průběhu výkonu služby za letošní první pololetí kontrolováno celkem 268 324 osob, přičemž strážníci odhalili 187 osob, které byly v pátrání Policie ČR. Z celkového počtu kontrolovaných osob bylo ke zjištění totožnosti strážníky předvedeno na útvary Policie ČR celkem 590 osob. 

Nebezpečné stříkačky

Dohled nad veřejným pořádkem je jednou z hlavních priorit Městské policie Praha. Strážníci například v prvním pololetí nalezli více než tři tisíce injekčních stříkaček, jehel a dalšího kontaminovaného materiálu po narkomanech. Tento infekční materiál byl strážníky následně  bezpečně zajištěn a odevzdán k likvidaci. Strážníci také odhalili v prvním pololetí letošního roku 28 případů poškozování majetku formou vytváření nápisů a kreseb tzv. graffiti, kterých se dopustilo celkem 38 pachatelů. Zajímavostí je, že v několika případech šlo o cizí státní příslušníky ze západních zemí,“ řekl ředitel Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduard Šuster.

A co psi?

Dalším „nešvarem“, na který je veřejností velice často poukazováno, je neukázněnost majitelů psů a jejich „zapomnětlivost“ při uklízení exkrementů. V této problematice strážníci Městské policie hl. m. Prahy odhalili v prvním pololetí letošního roku 221 přestupků neodklizení výkalu po zvířeti a 1210 přestupků nedovoleného volného pobíhání psů.