HZS hl. m. Prahy je zřízen zákonem  č. 320/2015 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelem HZS hl. m. Prahy je brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, tel.: 950 850 020, e-mail: roman.hlinovsky@hzspraha.cz.

 

Kontakty

Ke komunikaci občanů s Hasičským záchranným sborem slouží tísňová linka 150. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy naleznete na adrese: Sokolská 62, 121 24 Praha 2.  Žádosti o poskytnutí informací je možno podat: pomocí datové schránky jm9aa6j, poštou nebo osobně, e-mailem na adresu: verejnost@hzspraha.cz nebo faxem na telefonní číslo: +420 950 850 002.

 

Elektronická podatelna HZS hl. m. Prahy

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: epodatelna@aak.izscr.cz (zejména žádosti podle zákona č. 106/1999Sb.)
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek: jm9aa6j. IČO: 70 88 62 88, HZS hl. m. Prahy – orgán veřejné moci.

Informace obecného charakteru o HZS hl. m. Prahy získáte zasláním e-mailové zprávy na adresu: verejnost@hzspraha.cz.

Kdy se mají občané zejména obracet na linku 150

Linka tísňového volání 150 slouží k ohlášení situací, při kterých dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku a je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.Zavolejte na tísňovou linku, pokud:

 • vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů, vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod.;
 • je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z trosek budov nebo spadlých stromů;
 • jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob;
 • naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy apod.

Praktické rady – jak volat na tísňové linky 150, 155, 156, 158 a 112

 • Zachovejte klid a najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat.
 • Vyčkejte přihlášení operátora.
 • Jestliže se vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo bude váš požadavek zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.
 • Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.
 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.), a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdná cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky.
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora.
 • Nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve.
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro další možnou komunikaci. Operátor vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.