Zastupitelé hl. m. Prahy schválili nové výhody pro strážníky a uchazeče o práci u Městské policie hl. m. Prahy. Nové výhody mají zajistit dostatečný počet kvalitních uchazečů o práci u městské policie a zlepšení podmínek stávajících zaměstnanců.

„Praha patří dlouhodobě k nejbezpečnějším městům na světě a tohle místo si chceme rozhodně udržet. Proto si uvědomujeme, že je potřeba práci strážníků městské policie neustále zatraktivňovat, abychom obstáli v tvrdém konkurenčním prostředí. Jedním z pilířů jsou benefity, jejichž navýšení se nám teď povedlo prosadit. Konkrétně se jedná o náborový příspěvek v hodnotě 300 tisíc korun, zvýšení příspěvku na bydlení a dopravu na deset tisíc korun a zvýšení hodnoty stravenek na 130 korun,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Navrhovaná opatření mají zatraktivnit práci u městské policie v konkurenci ostatních bezpečnostních složek a zajistit konkurenceschopnost městské policie jako celku na trhu práce v hlavním městě. Nová náborová kampaň strážníků bude postavena mimo jiné na tom, co potencionálním uchazečům hlavní město Praha nabízí, tedy výši náborového příspěvku 300 000 korun a příspěvek na bydlení a dopravu v hodnotě 10 000 korun. „Nyní nám v Praze chybí přes 400 strážníků a já věřím, že tento krok nám pomůže současné číslo snížit,“ doplňuje Petr Hlubuček.

Současně se od 1. dubna zvedne také hodnota stravenek, a to konkrétně na 130 korun. Předpokládané náklady navržených opatření pro rok 2022 jsou 135 milionů korun, v dalších letech se předpokládají náklady ve výši 180 milionů korun.