Vyjma financí, které plynou na vybavení Městské policie z rozpočtu hl. m. Prahy, přispívají k jejímu především technickému rozvoji i jednotlivé městské části, které vynakládají na bezpečnost další desítky milionů korun.

Co řeší městská policie?

Mezi činnosti, které pražští strážníci vykonávají, patří zejména vyhledávání pohřešovaných osob, kontrola rychlosti, řešení přestupků, zajišťování místa činu, hledání odcizených vozidel, zajištění bezpečnosti při městských akcích, hlídková činnost na Vltavě, odtahy špatně zaparkovaných vozů a pořádání přednášek v rámci prevence.

Kontakty

Ke komunikaci občanů s Městkou policí hl. m. Prahy slouží tísňová linka 156. Ředitelství městské policie naleznete na adrese Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10 – Vinohrady. Pro komunikaci můžete dále využít telefonní číslo +420 222 02 5000 (spojovatelka), popř. email info@mppraha.cz.

Neslyšící občané mohou navázat spojení s MP odesláním textové zprávy SMS na telefonní číslo 724 003 333 pro příjem oznámení od neslyšících.

 

Kdy se mají občané zejména obracet na linku 156

 • rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení;
 • prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým;
 • narušování občanského soužití;
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku;
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku;
 • výskyt či založení černých skládek, výskyt vraků motorových vozidel;
 • poškozování majetku formou graffiti;
 • závady nebo havárie na veřejně prospěšných zařízeních (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.);
 • při zjištění či páchání trestné činnosti;
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.

Praktické rady – jak volat na tísňové linky 150, 155, 156, 158 a 112

 • Zachovejte klid a najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat.
 • Vyčkejte přihlášení operátora.
 • Jestliže se vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo bude váš požadavek zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.
 • Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.
 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.), a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdná cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky.
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora.
 • Nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve.
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro další možnou komunikaci. Operátor vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.