Do výběrového řízení, které bylo na tuto funkci vypsáno 5. prosince 2011, se přihlásilo 26 uchazečů. K osobnímu jednání si výběrová komise pozvala minulý týden osm z nich a na základě hodnocení navrhla jmenovat do funkce ředitele IT Magistrátu hlavního města Prahy Jana Tesku.

RNDr. Jan Teska je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK, kterou ukončil v roce 1979. Poté pracoval jako programátor analytik VÚMS Praha, dále ve státní správě v oddělení informatiky a v poradenství v oblasti IT u několika společností.