„Z hlediska kriminality patří senioři v celé republice k nejohroženější skupině obyvatel. Pachatelé trestné činnosti totiž nezřídka zneužívají jejich handicapů spojených s pokročilým věkem. A to jak fyzických, tak i psychických. Projekt jsem proto jednoznačně podpořil. Jeho autoři ho zpracovali kvalitně a dané tématice se věnují dlouhodobě. Jako bývalý příslušník policie jsem přesvědčen, že seniorům poskytne primární nástroj, jak výrazně omezit celou řadu rizik, kterým by mohli být v oblasti kriminality vystaveni. A to zpracovaný pro zcela konkrétní situace, které s ohledem na úskočnost zločinců, ne vždy dokáží sami včas a přesně vyhodnotit,“ uvedl Libor Hadrava, který na projektu také osobně spolupracoval.

Projekt Bezpečí pro seniory je realizován pomocí provozování internetového portálu, pořádání série seminářů pro veřejnost i pracovníky neziskových organizací, a sdílení vzdělávacích videí, jejichž ukázka byla také součástí prezentace.

Autoři projektu jsou vedoucí představitelé Občanského sdružení Krav Maga, kteří v již roce 2003 v České republice iniciovali později zahraničním ústředím schválenou a garantovanou výuku legendárního systému izraelské sebeobranné techniky. Členové sdružení dnes na profesionální úrovni spolupracují s mnoha vládními, soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie, apod.).

Předsedou Občanského sdružení Krav Maga, které zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice, a současně prezidentem české sekce Krav Maga, je Jakub Otipka. Ten ústřední cíle myšlenky Bezpečí pro seniory shrnuje stručně, ale výstižně: „Smyslem je nabídnout seniorům praktické znalosti a dovednosti, které budou mít minimální vliv na jejich každodenní rutinu ale enormní dopad na úroveň jejich bezpečí.“

 

 

Odkaz ke stažení foto a video vztahující se k projektu Bezpečí pro seniory:

 https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFLH-ArXUxGLDY4&id=FC37ED25D0046411%214050&cid=FC37ED25D0046411