Od roku 2007 bylo takto v Praze řešeno téměř 1300 případů, z toho přes 170 letos. Proto hlavní město Praha společně s Intervenčním centrem Praha už druhým rokem oceňuje spolupráci s Policií ČR za profesionální a lidský přístup.

„Uvědomujeme si, že právě přístup policistů k jednotlivým případům je nesmírně důležitý vzhledem k rozmanitosti a složitosti případů, které řeší a rozhodují o vykazování násilníků. Získat si důvěru u ohrožených osob, aby mohly popsat někdy i otřesné případy psychického i fyzického násilí odehrávajícího se často za přítomnosti dětí, není právě snadné. Je nám jasné, že bez jejich profesionálního a zejména lidského přístupu k obětem, by se v Praze nedařilo domácí násilí odhalovat v takové míře. Proto jsme se rozhodli poděkovat a ocenit vybraná oddělení Policie ČR,“ vysvětlil radní pro sociální oblast Daniel Hodek, že ocenění dostali diplomy a věcné dárky.  

Letos si ocenění ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice za nejvyšší počet vykázání převzal zástupce místního oddělení Kobylisy (mělo 20 případů vykázání) a ocenění za dobrou spolupráci zástupci místního oddělení PČR Lhotka, Jarov a Košíře.

„Oceňujeme jejich efektivitu a stále se zvyšující odbornost, dobrou vzájemnou komunikaci. I to, že případy domácího násilí nezlehčují, ale zabývají se jimi vážně a ke klientkám, které se na ně obracejí, se chovají s respektem a pochopením pro jejich obtížnou situaci,“ uvedla vedoucí Intervenčního centra Praha Zuzana Chomová.

„Spolupráce s policisty je pro nás velmi důležitá a vážíme si toho, že se stále zlepšuje. Jejich práce není snadná a uznání se jim dostává jen zřídka. I proto jsme se rozhodli, že jim jednou ročně chceme veřejně poděkovat a povzbudit je v tom, že jejich práce má smysl a že ji dělají dobře. Zároveň věříme, že dobré příklady táhnou a oceněná místní oddělení mohou být inspirací pro další,“ doplnil radní Hodek.