„Bezpečnost na internetu se dětí a dospívajících týká zásadním způsobem. Řada z nich totiž využívá informační technologie intenzivněji i častěji, než jejich rodiče či jiní dospělí. S ohledem na nízký věk, ale postrádají větší povědomí o jeho možných sociálních rizicích. Ne vždy jsou o nich zpraveni tak, aby se na něm nedopouštěli takříkajíc průšvihů, které se už nemusejí dát vrátit zpět. Ze své pozice radního pro bezpečnost proto společenskou i odbornou odpovědnost města nejenom vítám, ale osobně chci přispět k tomu, aby její výsledky byly prokazatelné. Ostatně, také jsem rodič,“ uvádí Libor Hadrava, pražský radní, který má na starost právě oblast bezpečnosti a prevence kriminality na území hlavního města.

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR. Právě díky zapojení krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout e-learningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost. Praha se do projektu zapojila s usnesením Rady hlavního města z roku 2014. A předcházet kriminalitě ve virtuálním prostředí se stalo jedním z důležitých cílů města v oblasti prevence kriminality. Odbor bezpečnosti magistrátu se navíc tématu věnuje dlouhodobě. To mu umožňuje přispívat nabytými zkušenostmi k naplnění hlavního cíle projektu, kterým je informovat veřejnost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

„V minulých letech byly, za podpory dotací v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, realizovány projekty Praha bezpečně online. Jejich záměrem bylo dlouhodobě vzdělávat žáky, studenty, pedagogy a další odborné pracovníky v této problematice. Projekty byly realizovány ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a městskými částmi hl. m. Prahy,“ doplňuje Libor Hadrava.

Již od prvního pražského ročníku projevily školy o projekt zájem. V minulém roce se soutěže zúčastnilo 55 základních a středních škol. Hlavní výherci byli za účasti radního oceněni v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy.

Projekt však nabízí i kurzy pro odborné pracovníky a širokou veřejnost. Formou e-learningových kurzů, kvízů a soutěží pro žáky a studenty napomáhá k zajištění prevence rizikového chování na internetu. Materiály, které díky projektu vznikly, mohou dnes využívat rodiče i s těmi nejmenšími dětmi a výuka bezpečného chování v on-line prostředí se stává součástí běžného života. Uplatnění v programech, ale najdou i učitelé, sociální pracovníci či policisté.

I v letošním roce je tak pro pražské děti, žáky a studenty připraven soutěžní kvíz o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Současně dostávají příležitost zapojit se do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. Jeho účastníci rovněž získají hodnotná ocenění. Prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu a zapojit se do soutěžního kvízu o ceny, se jim nabízí na webových stránkách www.kpbi.cz. Soutěž trvá do 31. října 2017.