„Cvičení se koná tak, že se z mobilních částí protipovodňové ochrany postaví bazén, který je naplněn vodou z jednoho kilometru vzdáleného rybníku, díky čemuž si hasiči procvičí dálkovou dopravu vody pomocí čerpadel a hadic. Kromě výstavby protipovodňové ochrany je v rámci doprovodného programu předvedena ukázka samotných prvků protipovodňové ochrany, čerpadel, techniky a dalšího speciálního vybavení Správy služeb hlavního města Prahy,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Celkově se cvičení Voda 2021 zúčastní zhruba 130 osob a náklady se pohybují okolo 400 tisíc korun. Tato suma zahrnuje především náklady na provoz techniky a údržbu použitých částí mobilní protipovodňové ochrany, ale také zajištění zázemí pro účastníky cvičení, mobilních toalet a likvidaci odpadu.

„Živelní pohromy bohužel nemůžeme vždy zcela předvídat, a tak je nutné, aby bylo město připraveno na všechny možné scénáře včetně povodní. Právě ty jsou nejčastěji se vyskytující mimořádnou událostí v oblasti krizového řízení na území našeho města a v minulosti se na jeho chodu výrazně podepsaly,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V dubečském areálu se podobná cvičení uskutečňují pravidelně. Cvičí zde například jednotky Sboru dobrovolných hasičů, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nebo Armáda České republiky, která zde měla školení před velkým cvičením Voda 2019. Tato cvičení tvoří jak teorie o systému protipovodňové ochrany hlavního města, tak i praktická cvičení stavby tohoto systému zpravidla bez použití vody. Místní polygon umožňuje výstavbu cca 100 metrů dlouhého úseku nebo tří bazénů.

Letošní protipovodňové cvičení v dubečském areálu si vyžádá nižší počet nasazených osob, než tomu bývá při cvičeních v terénu, požadavky na složky Integrovaného záchranného systému zároveň nejsou tak vysoké a nejsou potřeba žádná omezení dopravy, jako tomu u klasických protipovodňových cvičení bývá. Do budoucna se předpokládá, že by se podobná cvičení vrátila zpět do ulic.

Příloha: