Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) jsou základní složkou integrovaného záchranného systému a působí i v rámci krizového řízení. Jednotky SDH provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a mimořádných událostech. Dále plní úkoly při činnostech reagujících na změny klimatu jako je sucho, silné sněhové přívaly, silné námrazy, větrné orkány a smrště.

Na území hlavního města Prahy mají jednotky SDH nezastupitelnou úlohu při povodních, a to především při činnostech spojených s výstavbou protipovodňových prvků. Nezastupitelná je i pomoc postiženému obyvatelstvu, spočívající v záchraně a evakuaci osob, čerpání vody a v následném odstraňování škod. Jednotky SDH dlouhodobě prokazují své kvality a svou potřebnost, a to nejen jako výpomoc ve svých městských částech, ale plošně pro potřeby pomoci v rozsahu celého území hlavního města Prahy. Což ukázala i pandemie covid-19, kdy jednotky dezinfikovaly vnitřní i venkovní prostory, pomohly s distribucí dezinfekce a ochranných prostředků, držely pohotovosti a byly po celou dobu připraveny k jakémukoli typu zásahu,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Materiál navazuje na Koncepci výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH ve střednědobém výhledu do roku 2019 – 2021. Ač na sebe koncepce navazují, není zcela vhodné je porovnávat. V předešlé koncepci byly řešeny výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, požární technika a speciální technika. Zatímco nynější navrhovaná koncepce se soustředí především na požární techniku a věcné prostředky. Odlišnost je také v rozložení finančních prostředků, koncepce zahrnuje nejen kapitálové výdaje, ale i běžné výdaje, které jsou pro potřeby jednotek SDH skutečně nezbytné. Koncepce nově také počítá s využíváním dotačních možností na nákup požární a speciální techniky.

„Koncepce se na tomto dílčím úseku podílí na celkovém zvýšení připravenosti hlavního města Prahy k řešení a řízení rizik a katastrof. Současně zvyšuje zajištění odolnosti a vybavenosti jedné ze složek Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy a reaguje na nová rizika s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu,“ doplnil náměstek primátora Petr Hlubuček.

Plán financování dovybavení JSDH na období 2022-2026:

 

2022

2023

2024

2025

2026

Investiční položky

Cisterny

3ks

24 000 000 Kč

4ks

33 000 000 Kč

3ks  24 000 000 Kč

3ks

24 000 000 Kč

3ks

24 000 000 Kč

Dopravní automobily

4ks

8 000 000 Kč

4ks

8 000 000 Kč

4ks

8 000 000 Kč

4ks

8 000 000 Kč

4ks

8 000 000 Kč

Radiostanice digitální

12 JSDH 2 640 000 Kč

12 JSDH 2 560 000 Kč

12 JSDH 2 480 000 Kč

 

 

Neinvestiční položky

Výstroj

5 184 000 Kč

5 184 000 Kč

5 184 000 Kč

5 184 000 Kč

5 184 000 Kč

Radiostanice analogové

12 JSDH 2 535 000 Kč

12 JSDH 2 480 000 Kč

12 JSDH 2 425 000 Kč

 

 

Opravy a revize techniky

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

Celkem investiční položky

34 640 000 Kč

43 560 000 Kč

34 480 000 Kč

32 000 000 Kč

32 000 000 Kč

Celkem neinvestiční položky

17 719 000 Kč

17 664 000 Kč

17 609 000 Kč

15 184 000 Kč

15 184 000 Kč

Celkem

52 359 000 Kč

61 224 000 Kč

52 089 000 Kč

47 184 000 Kč

47 184 000 Kč