„Už několikrát jsem zdůraznil, proč odmítám používat květnaté fráze, když se hovoří o jednotkách Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy. Sám se totiž účastním některých zásahových výjezdů. A na vlastní oči se vždy přesvědčuji o jejich skutečném nasazení a profesionalitě. Je to velmi tvrdá, ale v první řadě mimořádně zodpovědná a přesná činnost, o níž si běžný smrtelník může jen těžko vytvořit odpovídající představu. Nemluvě o riziku, jaké je s ní spojeno, a které také v tomto případě stálo zranění dva z hasičů. I když při neštěstí došlo ke ztrátám na lidských životech z řad hotelových hostů, jsem přesvědčen, že na základě zkušeností a obětavostí příslušníků všech jednotlivých složek IZS, jsme fakticky byli svědky akce, která odvrátila velkou tragédii. Hořel totiž celý hotel, jehož část interiéru a zejména celé hlavní schodiště včetně zábradlí bylo ze dřeva. Závažnosti požáru navíc neodpovídala počáteční oznámení, která navíc byla jen tři. Přesto ze strany záchranářů i příslušníků policie a strážníků nedošlo k jakémukoliv podcenění dané události. A před takovým přístupem a následným výsledkem mohu jen smeknout,“ uvedl Libor Hadrava.

Na bedrech pražských záchranářů přitom nespočívala jen bezprostřední spása zaměstnanců a hostů hotelu ohrožených požárem. Členové IZS rovněž v následujících dnes spolupracují na jeho objasnění, konkrétně příčině samotného vzniku, okolnostech požáru, jeho šíření a zajištění či porušení požární prevence. Na pomoc v sobotu rovněž dorazila i jedna posádka Sboru dobrovolných hasičů z pražských Stodůlek. Ta přispěla k záchraně osob v oknech pomocí vysunovacího žebříku.

„V nejbližší době i já zamýšlím předat symbolické ocenění a osobně poděkovat za mimořádné nasazení ve službách města všem těm, kdo se během zásahu aktivně zapojili do boje s ničivým živlem a riskovali svůj vlastní život při záchraně životů druhých,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.