V této etapě bylo zrušeno na 53 vedoucích míst, která považuje  nový ředitel městské policie  Eduard Šuster  za přebytečná. Ročně se tak ušetří kolem šesti milionů korun. Celkově se změna dotkla 225 zaměstnanců. Z městské policie  tak odejde  na vlastní žádost anebo v rámci reorganizace 55 strážníků. Jak upozornil nový ředitel, bude na podzim zahájen výběr nových strážníků, aby se doplnily stavy. „Počet zaměstnanců se nezmění a navíc počítáme se stagnací rozpočtu, tedy nebudeme žádat o zvýšení rozpočtu po městě, a to ani v případě vyplácení odstupného,“ dodal E. Šuster.

Zrušen pohotovostní útvar

Zrušen byl od 1. září, i když ne zcela, pohotovostní útvar se 76 místy. „Skládá se ze dvou skupin –  dopravní skupiny a skupiny operativní pomoci, z toho je ale 29 vedoucích, takže se dopravní skupina pouze s jedním vedoucím v omezené míře přesouvá na hlídkový útvar a zbytek je zrušen. Ti strážníci přejdou na obvodní ředitelství, kde budou vykonávat v terénu svou dosavadní činnost,“ uvedl E. Šuster. Zcela byl zrušen také analytický útvar.

Poznejte svého strážníka

Dlouho se diskutuje o tom, zda občané znají svého strážníka. Už delší dobu lze najít okrskáře na stránkách městské policie. Chystá se ale zlepšení. „Pokud má občan zájem znát svého okrskáře, nic mu nebrání, zlužbu ještě zlepšíme, na přelomu roku bychom měli  na našem webu zveřejnit i mapy,   doplnit kontakty, a to i na místní oddělení Policie ČR, a přidáme i další potřebné informace pro občany,“ uvedl Eduard Šuster.

 Půjde i o  koně

Ve třetí etapě reorganizace  se bude  nové vedení městské policie zabývat  záležitostmi kolem obvodních ředitelství a mimo jiné také hlídkovou službou na koních. „To, že se jimi budeme zabývat, neznamená, že je budeme rušit,“ uvedl E. Šuster. Upozornil však, že pokud jde o koně, snížily se letos náklady na provoz tohoto oddílu o 30 procent. Zároveň se bude ve třetí etapě řešit i technické a materiální vybavení městské policie, pravděpodobně i nákup nových vozů jako náhrady za dosluhující.

Bezpečnější město

„Věřím, že díky reorganizaci Městské policie bude Praha bezpečnější. Celkem přibude 170 strážníků v přímém výkonu služby v rámci obvodních ředitelství Prahy 1–15. Více strážníků v ulicích bude navíc za stejné peníze jako v minulosti, takže nedojde ke zvyšování rozpočtu. Strážníci mají sloužit veřejnosti a přítomnost okrskáře nebo strážníka zařazeného do hlídkové služby přímo na ulici je to, jak by městská policie měla správně fungovat,“ řekl primátor Tomáš Hudeček. Vyslovil naději, že se také zlepší pověst celé městské policie.