„Zásahy v historických centrech měst jsou pro složky integrovaného záchranného systému jedny z nejsložitějších, protože úzké uličky představují často problém pro průjezd velké techniky.  Pro všechny složky jsou tak podobná cvičení velice užitečná. V tomto případě se sice jedná o cvičení, které prověřuje evakuaci magistrátu a jeho úředníků, ale díky prověření a prohloubení spolupráce všech složek, přispěje také ke zvýšení bezpečnosti v celém městě,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Cílem cvičení je zkouška účinnosti požárního poplachu a praktické ověření postupů týkajících se samotné evakuace. Dalším cílem je prověření postupů a spolupráce jednotlivých zasahujících složek. Cvičení se účastní Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy a pražský magistrát. Do cvičení se zapojí i operační střediska složek integrovaného záchranného systému (IZS) a Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy.

„Cvičení evakuace zaměstnanců Magistrátu hlavního města Prahy je reálnou možností, jak prověřit schopnost zaměstnanců řešit mimořádnou událost v případě požáru, a dále prověřit součinnost se složkami IZS, především s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Přínosem cvičení bude odhalit případné nedostatky, které následně budou zapracovány do vnitřních směrnic,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

V budově magistrátu, v Nové radnici, dojde v podzemním podlaží k cvičnému požáru v místnosti pro skladování odpadu. Elektronická požární signalizace zaznamená zplodiny hoření a vyhlásí požární poplach v objektu. Na místo vyšle operační středisko hasičů několik jednotek a v objektu je vyhlášena evakuace několika stovek osob.

„Obdobně jako u předchozích cvičení se složkami IZS se soustředíme na procvičení činností štábu velitele zásahu. Pro úspěšné vyřešení mimořádné události je efektivní komunikace mezi zasahujícími a velením nejvyšší priorita,“ vysvětlil ředitel pražských hasičů, brigádní generál Roman Hlinovský.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku, která nemá vnitřní členění do požárních úseků, dojde k rychlému zakouření chodeb až do posledního patra a k částečnému zakouření obou schodišť nechráněné únikové cesty. Některé z asi dvou set padesáti osob v objektu zůstaly uvězněny v kancelářích v horních patrech a na schodištích. Hasiči k záchraně využijí vyváděcí masky a výškovou techniku.

Dvě osoby v rámci scénáře upadly v důsledku intoxikace do bezvědomí, dvě osoby utrpěly popáleniny při pokusu o hašení a další dvě osoby se lehce intoxikovaly zplodinami hoření. „Podobná cvičení přispívají k tomu, že Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy neustále udržuje svou krizovou připravenost na vysoké úrovni. Posádky mají takový výcvik a prostředky, aby byly akceschopné i během takto specifických událostí, které mají potenciál, že bude nutné roztřídit, ošetřit a transportovat do zdravotnických zařízení vysoký počet pacientů. Zásadní je pro nás rovněž propracovaná koordinace s ostatními složkami IZS, k čemuž tato cvičení rovněž napomáhají,“ uvedl Zdeněk Křivánek, náměstek ředitele sekce nelékařských zdravotnických pracovníků ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Cvičení se zúčastní několik desítek policistů pořádkové, ale i dopravní policie a také strážníci Městské policie hl. m. Prahy. „Na místě bude využit i mobilní systém LRAD, coby »extrémní zesilovač« lidského hlasu pro výzvy k opuštění budovy zasažené ohněm. Policisté spolu se strážníky budou na místě korigovat dopravu, v případě potřeby vytvoří bezpečný prostor pro příjezd ostatních složek IZS. Dle potřeby pomohou s transportem zraněných k sanitním vozům nebo budou k dispozici hasičům při evakuaci,“ uvedl náměstek ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro vnější službu plk. Petr Matějček s tím, že veškerá opatření spojená s cvičením budou provedena tak, aby byla co možná nejméně omezena doprava v místě události.

„Spolupráce všech bezpečnostních složek v Praze je při řešení mimořádných událostí dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Jsem však přesvědčen, že je velmi prospěšné tento vysoký standard neustále prověřovat v rámci takovýchto cvičení. Zde platí dvojnásob známé rčení - Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ doplnil ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster.

Fotografie ze cvičení