Naučit širokou veřejnost a v první řadě děti správně zacházet se svými osobními údaji na internetu, odolávat rozesílání hoaxů, ověřovat si pravdivost informací, anebo například poradit, jak se chovat, pokud se stanou obětí kyberšikany. To je hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet, který podporuje Asociace krajů České republiky, jehož členem je i hlavní město Praha.

Právě na zodpovědné chování v kybersvětě je obzvláště důležité dbát v současném období pandemie koronaviru, kdy občané na internetu tráví ještě více času než dříve. Žáci a studenti se učí z domova dálkově, mnozí dospělí zase pracují formou home office. Kromě toho v době, kdy je zavřená většina obchodů, kina i divadla, lidé na internetu také mnohem více nakupují nebo hledají zábavu a rozptýlení.

Páteřní součástí projektu Kraje pro bezpečný internet jsou každoroční soutěžní on-line kvízy pro žáky a studenty ve dvou věkových kategoriích, které pomáhají vyvarovat se všemožným nástrahám, s nimiž je možné se na internetu setkat. Zapojit se je možné až do 28. února 2021.

Soutěží se o ceny

Soutěžící postupně odpovídají na dvacet otázek. Pokud nejsou všechny bez chyby, mohou zkusit uspět na některý z dalších pokusů, kterých je neomezeně. Mezi úspěšnými řešiteli v obou kategoriích se každý měsíc losuje o hodnotné ceny od společností Microsoft a Gordic.

Do soutěže mají příležitost se zapojit i celé školy. Ty nejúspěšnější následně odmění hlavní město Praha poukázkou v hodnotě až 20 tisíc korun na nákup pomůcek pro výuku v předmětech ICT.

„Naše děti nyní kvůli pandemii koronaviru tráví on-line více času, než kdy jindy. Mobily, počítače a internet jsou přirozenou součástí jejich životů. Vést veřejnost od nejútlejšího věku k zodpovědnému chování na internetu a posilovat mediální gramotnost je zásadní. Zvlášť v době, kdy do veřejného prostoru prosakují nejrůznější dezinformace podrývající soudržnost společnosti,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Podrobnější informace o projektu, kvízy a  videospoty, včetně pravidel soutěže jsou dostupné na webových stránkách  https://www.kpbi.cz/. Projekt Kraje pro bezpečný internet schválila svým usnesením Rada Asociace krajů České republiky v září roku 2013.