Jen za první pololetí letošního roku zaměstnanci programu zaznamenali 264 kontaktů a intervencí. Do programu se zapojilo za dané období 34 osob, přesněji 32 mužů a dvě ženy. „Naším cílem je nejen nabízet pomoc ohroženým osobám při odhalování případů domácího násilí, ale umožnit změnit chování i lidem, kteří se ho dopouštějí.  Pozitivní je, že v poslední době se zvyšuje zájem o tento program,“ vysvětlil ředitel Centra sociálních služeb Praha (CSSP) Tomáš Ján.
Program Viola, který je součástí Intervenčního centra CSSP, nabízí pomoc konfliktním osobám prostřednictvím telefonické či osobní konzultace, zároveň zajišťuje poradenství a informace o vhodných sociálních a návazných službách. Veškerá jeho činnost vychází z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek zaměřených na podporu aktivního řešení jejich nelehké situace. „Pro využití služby zájemci nepotřebují žádné doporučení. Snažíme se hlavně o vytvoření vzájemné důvěry, a pokud si to klienti přejí, je jim umožněno vystupovat i anonymně,“ upřesnil ředitel Ján.
Většinou se do programu zapojují klienti, kterým záleží na rodině a uvědomí si, že jejich vznětlivé chování vytváří mezi blízkými napjatou atmosféru a pocit strachu. Podobně jako tomu bylo v případě osmatřicetiletého muže, který žil s manželkou a synem, a v době, kdy poprvé navštívil program Viola, se jim narodil druhý syn. Vysokoškolsky vzdělaný muž se zabýval velkými zahraničními projekty a jeho snem bylo mít rodinu, která bude zabezpečená a která mu bude dělat radost.

V dětství jeho rodiče neměli dostatek peněz, proto se rozhodl, že to ve své rodině nedopustí. „S manželkou měli už v minulosti konflikty, ale půl roku před tím, než vyhledal pomoc, se jeho agrese stupňovala. Doma na manželku nadával a křičel a dokonce ji opakovaně v opilosti fackoval. Muž začal vážnost situace vnímat až ve chvíli, kdy si všiml, že starší syn se chová k vystrašené ženě obdobně agresivně a začíná svou maminku bít,“ popsala jeden z mnoha případů vedoucí Intervenčního centra Barbora Holušová.
Vzhledem k tomu, že mu na vztahu hodně záleželo a jeho chování u syna v něm vyvolalo velké výčitky, rozhodl se situaci řešit a vyhledat pomoc. „Začal program Violy navštěvovat pravidelně jednou týdně.  Po čase, kdy se s psychologem poznali a společně vytyčili důležité body v životě muže, začal uplatňovat základní techniky zvládání vzteku a spolupráce se rozvolnila na sezení jednou za dva až tři týdny. Techniky mu pomohly zvládat velké výbuchy vzteku, ale bylo potřeba změnit něco v jeho životním stylu,“ přiblížila psycholožka Zuzana Chomová.
I po roce spolupráce v programu Viola se muž stále potýká se svým hněvem, ale velké záchvaty, kdy by ztratil kontrolu, se už rok neobjevily. Svůj vztek si mnohem lépe uvědomuje a víc rozumí zprávě, kterou mu vysílá. „Nedávno se také rozhodl, že svoje znalosti prohloubí tak, že se zúčastní skupinového programu, kde bude moct svoji zkušenost konfrontovat s dalšími lidmi s podobnými zážitky,“ dodala Chomová s tím, že změnit násilné chování je „běh na delší trať“. Důležité je podle ní najít v sobě dostatek odvahy a tento problém chtít řešit.
Více o programu Viola na stránkách www.intervencnicentrum.cz.