Do kontrol se zapojí jak strážníci okrskáři, pěší a motohlídky, tak psovodi a strážníci na koních. Zvýšenou kontrolu budou zajišťovat od čtvrtka 28. října do neděle 7. listopadu v denních i nočních hodinách. Není ale možné v těchto místech zajistit nepřetržitou přítomnost hlídek, je třeba, aby návštěvníci hřbitovů, obzvláště pak senioři, byli opatrní a nepodceňovali možná rizika.   

Městská policie hl. m. Prahy připomíná důležitá doporučení:

 • Nikdy nechoďte na hřbitovy úplně sami.
 • Nenavštěvujte hřbitovy krátce po otevření a krátce před uzavřením objektu.
 • Nezůstávejte sami v odlehlých částech zejména rozsáhlejších hřbitovů.
 • Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, platební karty a hotovost.
 • Buďte všímaví ke svému okolí.
 • Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to nahlaste policii.
 • V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky, tašky apod.
 • V těchto dnech buďte zvlášť obezřetní i v městských hromadných prostředcích při cestě na hřbitov. Dávejte si pozor na své věci.
 • Pokud to není nezbytně nutné, při špatném počasí raději hřbitovy nenavštěvujte.
 • Pro případ poškození či zničení náhrobku si pořiďte jeho fotodokumentaci.
 • Pořiďte si celkový snímek náhrobku. Vyfotografujte každou jeho část zvlášť – sošky, okrasné kování apod., poznamenejte si jejich rozměry. Zadokumentujte zejména všechny rozlišující znaky těchto předmětů – značka autora, výrobce, vady materiálu apod. Fotografie pietní architektury s popisem uložte na spolehlivé místo pro případné použití.

V případě jakéhokoliv podezření či ohrožení kontaktujte bezplatné tísňové linky 156 či 158.