Postup vyřízení věci:

Havárii v bytě hlavního města Prahy oznámí nájemce bytu příslušné správní firmě, případně odboru bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy.

Tento odbor ve spolupráci s odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy přezkoumá závažnost vzniklé havárie a v případě nutnosti doporučí pronájem náhradního bytu nájemci postiženého bytu s uvedením doby potřebné pro provedení oprav. O pronájmu bytu rozhoduje Rada hl. m. Prahy. Po provedené opravě bytu ukončí nájemce pronájem náhradního bytu u příslušné správní firmy a nastěhuje se zpět do opraveného bytu, jehož je stále nájemcem (pokud nebylo Radou hl. m. Prahy rozhodnuto jinak).

Formuláře, náležitosti doklady:

Nejsou stanoveny.

Lhůty k vyřízení:

Nejsou zákonem stanoveny – vyřizuje se zpravidla neodkladně po nahlášení havárie.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Milena Smetanová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 116
telefon: 236 003 199  
e-mail: milena.smetanova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.