Postup vyřízení věci

Nájemce bytu v domě, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřeném městským částem, ve kterém chce mít sídlo právnické osoby, požádá o souhlas odbor bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).
Po prověření žádosti odbor (v případě kladného posouzení) vystaví souhlas s umístěním sídla právnické osoby + prohlášení k souhlasu s umístěním sídla právnické osoby
Upozornění: Před převzetím oba doklady podepíše nájemce/ nájemci a statutární zástupce právnické osoby. 

Náležitosti, doklady

     - písemná žádost (bez formuláře) s uvedením těchto náležitostí:

  • jméno a adresa žadatele – nájemce/ců
  • důvod umístění sídla právnické osoby v bytě

     - nájemní smlouva (kopie),
    - evidenční list – ne starší 1 měsíc, obsahující potvrzení příslušné správní firmy o řádném hrazení nájemného,
     - výpis z obchodního rejstříku – ne starší, než 3 měsíce

Forma vyřízení na MHMP 

Žádost doplněná o požadované doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl.m.Prahy

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Ladislav Pešek:   oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 103
telefon: 236 002 696     
e-mail: ladislav.pesek@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy:

pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.